24 آوریل

لیپوماتیک باسن

لیپوماتیک باسن در برخی از افراد در ناحیه باسن آن ها تجمع چربی دیده می شود که این امر موجب کاهش زیبایی اندام آن ها گردیده است و در نحوه لباس پوشیدن آن ها بسیار تاثیر گذار می باشد با استفاده از لیپوماتیک باسن می توان این مشکل را برطرف کرد و در اندام ظاهر […]

read more »
Call Now Button