28 اکتبر

مراقبت بعد از لیفت صورت

مراقبت بعد از لیفت صورت لیفت صورت با استفاده از جراحی صورت می توان  افتادگی پوست که بسیاری از افراد میانسال از آن ناراضی بود را برطرف کرد این روش علی رغم سایر روش ها به صورت دائمی می باشد.با توجه به میزان افتادگی از لیفت های متفاوت استفاده می شود که اگر میزان افتادگی […]

read more »
Call Now Button