15 جولای

اقدامات لازم قبل و بعد ازلیپوماتیک

اقدامات لازم قبل و بعد ازلیپوماتیک برای اینکه نتیجه لیپوماتیک برای شما موثر واقع شود و بهترین نتیجه را از این جراحی دریافت نمایید قبل و بعد از انجام این جراحی باید اقداماتی صورت گیرد که در زیر به آن ها اشاره شده است: اقدامات لازم قبل از لیپوماتیک از نوشیدن آب و مواد غذایی […]

read more »
Call Now Button