18 مه

جراحی زیبایی گوش

جراحی زیبایی گوش ( اتوپلاستی )

اتوپلاستی چکار می کند؟    
جراحی زیبایی گوش یا اتوپلاستی گوش های جلوآمده، غیریکنواخت یا بزرگ را اصلاح می کند.

چه کسانی کاندید اتوپلاستی هستند؟
هر کسی که احساس می کند گوش های بیرون زده، غیریکنواخت یا بسیار بزرگ دارد می تواند از جراحی اتوپلاستی استفاده کند. کودکان نباید تا پایان رشد گوش ، جراحی زیبایی گوش یا اتوپلاستی داشته باشند. پزشک اطفال در فرایند تصمیم گیری برای جراحی باید حضور داشته باشد.

مسائلی که باید در مورد کوچک کردن گوش درنظر گرفت

گوش های برآمده معمولا ناشی از دو تغییر آناتومیک هستند:
-از بین رفتن تاخوردگی انتی هلیکال
-عمیق بودن کونکای گوش
-ترکیبی هر دو

تاخوردگی آنتی هلیکال

اگر به گوش نگاه کنید، متوجه چندین منحنی و تاخوردگی می شوید. تاخوردگی آنتی هلیکال به صورت زیر است:
اگر تاخوردگی از بین برود، گوش بیرون زده می شود.

غضروف کونکای گوش

کونکای گوش منطقه فرورفته در غضروف است که در نزدیکی مرکز گوش خارجی قرار دارد و شکل آن شبیه به کاسه است.

وقتی دیواره های این کاسه بلند باشند، کل گوش به سمت بیرون کشیده می شود و گوش بیرون زده را ایجاد می کند. رایج ترین نوع گوش بیرون زده شامل ترکیبی از این مشکلات است.

برش های اتوپلاستی

برش های اتوپلاستی در چین پشت گوش انجام می شوند. زخم ترمیم می یابد و به شکل خط باریکی درمی آید که به سختی می توان آن را دید.

پس از عمل در زمان خواب از headband استفاده کنید که باعث جلوگیری از خم شدن تصادفی گوش شما در زمان خواب می شود. از فعالیت سنگین تا 4 هفته بعد از جراحی اجتناب کنید.

پاسخ

سه × 3 =

Call Now Button