05 آگوست

آمادگی قبل از لیپوماتیک

آمادگی قبل از لیپوماتیک قبل ازجراحی لیپوماتیک رعایت برخی از موارد الزامی می باشد تا با رعایت این موارد بتوان مطلوب ترین نتیجه را از این جراحی دریافت کرد. دکتر نداف کرمانی فوق تخصص جراحی پلاستیک قبل از لیپوماتیک یک جلسه مشاوره برقرار می کنند و در این جلسه میزان توده ی چربی شما مورد […]

read more »