اهمیت پوست بینی در جراحی بینی

اهمیت پوست بینی در جراحی بینی در جراحی بینی پوست دچار هیچ تغییری نمی شود اما افرادی که پوست بینی آن ها خیلی ضخیم می باشد و یا خیلی نازک جراحی بینی آن ها معمولا کمی دشوار می باشد زیرا بینی هایی که دارای پوست ضخیم می باشند موجب می شود ظریف کاری هایی که […]

read more »
Call Now Button