29 مه

تفاوت لیپوماتیک و لیپولیزر

تفاوت لیپوماتیک و لیپولیزر افراد بسیار زیادی که دارای اضافه وزن و چاقی هستند برای کاهش وزن خود خواستار جراحی هستند تا در کمترین زمان بتوانند به نتایج دلخواه خود دستیابی نمایند. لیپوماتیک و لیپولیزر از روش های موثر و کم خطر  جراحی هستند که می توانند تنها در یک جلسه چربی های اضافی و […]

read more »
Call Now Button