جراحی بینی گوشتی و نتیجه آن

جراحی بینی گوشتی و نتیجه آن بینی های گوشتی دارای ظاهر مشخصی می باشند این نوع از بینی ها دارای پوست کلفت و غضروف های ضعیفی هستند و اغلب ظاهر پهنی دارند. میزان چربی و گوشت در بینی های گوشتی بسیار زیاد است. در زمینه زیبایی بینی یکی از حساس ترین جراحی ها جراحی بینی […]

read more »
Call Now Button