01 نوامبر

جراحی زیبایی شکم بعد از زایمان

جراحی زیبایی شکم بعد از زایمان بزرگ شدن شکم یکی از عوارضی است که بعد از زایمان در بانوان بوجود می آید و باعث نارضایتی می شود . در بعضی اشخاص بعد از مدتی از زایمانشان شکم  تقریبا به حالت قبل بر می گردد اما در بیشتر خانم ها شکم بزرگ تر باقی می ماند […]

read more »
Call Now Button