ورزش بعد از لیفت سینه

ورزش بعد از لیفت سینه براساس پیشرفت شما در دوران بهبودی بعد از لیفت سینه ، آنچه را که جراح زیبایی سینه مناسب می داند توصیه می کند. داشتن یک جدول زمانی کلی در مورد زمان ممکن بودن ورزش و با چه شدت بعد از لیفت سینه بسیار کمک کننده است. در ادامه در خصوص […]

read more »
Call Now Button