شکاف کام

شکاف کام : شکاف کام به عوامل مختلفی نظیر عوامل محیطی ، ژنتیک و هیجان و عوامل روانی وابسته است . در لب بالا زمانی که فضای غیر طبیعی ایجاد می شود آلوئول  یا کام رخ می دهد . عامل ارثی : تحقیقات نشان داده است که 33 الی 37 درصد شکاف لب به عامل […]

read more »
Call Now Button