جراحی ماموپلاستی و شیردهی

جراحی ماموپلاستی و شیردهی جراحی ماموپلاستی می تواند شیر دادن به کودک را دشوارتر کند ، اما این بدان معنی نیست که غیرممکن است. دکتر نداف کرمانی فوق تخصص جراحی پلاستیک در این خصوص توضیح خواهند داد. جراحی ماموپلاستی و شیردهی در خانم هایی که جراحی ماموپلاستی کاهنده را انجام داده اند ، ممکن است […]

read more »
Call Now Button