جراحی کشیدن پوست شکم

جراحی کشیدن پوست شکم در روش های جراحی زیبایی شکم مانند ابدومینوپلاستی کلاسیک یک برش بزرگ بر روی شکم و در قسمت تحتانی زده می شود. در این روش تمامی بافت های اضافی پوست و چربی ناحیه شکم طی این جراحی برداشته می شود. زمانی که جراح زیبایی شکم، به ناف می رسد، برشی در […]

read more »
Call Now Button