11 نوامبر

تفاوت لیپوماتیک و اولترازد

تفاوت لیپوماتیک و اولترازد لیپوماتیک و اولترازد هر دو از روش های لاغری می باشد، اما در لیپوماتیک چربی های انباشته شده تحت تاثیر لرزش پروپ دستگاه از بین می روند اما در اولترازد چربی های انباشته شده با استفاده از امواج صوتی و حرارت از بین می روند در صورتی که در لیپوماتیک هیچ […]

read more »
Call Now Button